تانکر حمل قیر
پیام بار

سامانه ردیاب:

 

تمامی ناوگان مجموعه «پیام‌بار دلیجان» مجهز به سیستمGPS  بوده که این امر، امکان کنترل لحظه به لحظه‌ی مکان، سرعت و مقدار سوخت مصرفی را به‌صورت آنلاین برای کارشناسان امنیت ترابری فراهم می‌کند.