نیروی انسانی

یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های شرکت ترابری «پیام‌بار دلیجان» داشتن نیروی انسانی ماهر و کاردان است. این شرکت به پشتوانه نیروی انسانی کارآمد در زمانی کوتاه، پلکان پیشرفت و ترقی را پیموده و با فراهم کردن فرصت‌های رشد برای افراد، گسترش فرهنگ سازمانی مثبت، تعامل و بهره‌وری بهینه از افراد به اهداف تجاری خود دست یافته و از برگزیدگان صنعت ترابری کشور شده است.